Bakam

Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek
Wpisane na listę firm audytorskich w PIBR pod poz. 2988

Dane kontaktowe

Biuro Audytorsko-Księgowe
Alicja Małek

Ul. Grochowska 357/ 435
03-822 Warszawa

Tel. kom. 698 677 337,
Tel. kom. 502 852 738
E-mail: [email protected]

  • przeglądy i badanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym wg MSR/MSSF
  • badanie i przeglądy śródrocznych sprawozdań finansowych
  • audyt środków unijnych
  • badanie pakietów konsolidacyjnych
  • badanie planów przekształcenia, połączeń i podziałów spółek
  • przeglądy finansowe due diligence