Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek
Wpisane na listę firm audytorskich w PIBR pod poz. 2988

Dane kontaktowe

Biuro Audytorsko-Księgowe
Alicja Małek

Ul. Grochowska 357/ 435
03-822 Warszawa

Tel. kom. 698 677 337,
Tel. kom. 502 852 738
E-mail: [email protected]

Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek

 

  • wpisane jest do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy pod numerem 51076
  • NIP 563-001-47-33
  • Regon 110086479
  • Posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.