Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek
Wpisane na listę firm audytorskich w PIBR pod poz. 2988

Dane kontaktowe

Biuro Audytorsko-Księgowe
Alicja Małek

Ul. Grochowska 357/ 435
03-822 Warszawa

Tel. kom. 698 677 337,
Tel. kom. 502 852 738
E-mail: [email protected]

  • kompleksowa obsługa w zakresie podatków VAT, CIT, PIT, podatków lokalnych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • rozwiązywanie bieżących problemów z zakresu prawa podatkowego
  • weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych i innych ewidencji dla celów podatkowych
  • prowadzenie kontaktów i korespondencji z Urzędem Skarbowym