Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek
Wpisane na listę firm audytorskich w PIBR pod poz. 2988

Dane kontaktowe

Biuro Audytorsko-Księgowe
Alicja Małek

Ul. Grochowska 357/ 435
03-822 Warszawa

Tel. kom. 698 677 337,
Tel. kom. 502 852 738
E-mail: [email protected]

Badanie sprawozdań finansowych w Warszawie

Głównym zadaniem badań sprawozdań finansowych jest wyrażenie opinii o tym, czy dane sprawozdanie przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki oraz, czy jest zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości. Po przeprowadzonym badaniu klient otrzymuje sprawozdanie z badania zawierające informację o tym, czy przygotowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie odpowiednio prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z określonymi zasadami. Podczas badania specjaliści kontrolują także, czy sprawozdanie jest zgodne co do treści i formy z obowiązującymi przepisami prawa. Badanie ma na celu również sprawdzenie, czy sprawozdanie jasno i zrozumiale przedstawia wszelkie informacje.

Raporty z badań rocznych sprawozdań finansowych - Warszawa

Jesteś zainteresowany naszą usługą badań sprawozdań finansowych w Warszawie? Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i najwyższą jakość usług. Po każdym przeprowadzonym badaniu sporządzamy sprawozdanie z badania zawierające m.in. ogólną charakterystykę jednostki, ocenę prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości i opis sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.

Badanie sprawozdań finansowych Warszawa - dlaczego warto?

Badanie sprawozdania finansowego nie ma na celu szukania winnych ewentualnych niezgodności, lecz umożliwia poprawienie treści sprawozdania oraz działania całego przedsiębiorstwa. Podczas badania specjalista zapoznaje się z procesami funkcjonującymi w organizacji i rzetelnie ocenia wdrożony system wewnętrznej kontroli. Zanim biegły rewident wyda opinie o sprawozdaniu, zaleca dokonanie korekt. Dodatkowo zwraca uwagę na wszelkie słabości systemu wewnętrznej kontroli i doradza, w jaki sposób można rozwiązać wykryte problemy. Należy pamiętać, że stwierdzone słabości systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej stanowią cenną wskazówkę dla zarządu organizacji. Ponadto sprawozdanie poddane badaniu jest bardziej wiarygodne. Pozytywna opinia o sprawozdaniu jest ważną informacją m.in. dla banków, kontrahentów i inwestorów.

Biuro Audytorsko-Księgowe Warszawa - dlaczego my?

Szukasz biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych w Warszawie? Doskonale trafiłeś. Nasze biuro jest firmą audytorską, wpisaną na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2988. Działalność prowadzimy od 1994 roku, dzięki czemu mamy ogromne doświadczenie i dużą wiedzę. Funkcjonujemy w sposób elastyczny, ukierunkowując działania na określone potrzeby i wymagania klientów. Do wszystkich zleceniodawców podchodzimy indywidualnie, dzięki czemu osiągamy najlepsze efekty.