Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek
Wpisane na listę firm audytorskich w PIBR pod poz. 2988

Dane kontaktowe

Biuro Audytorsko-Księgowe
Alicja Małek

Ul. Grochowska 357/ 435
03-822 Warszawa

Tel. kom. 698 677 337,
Tel. kom. 502 852 738
E-mail: [email protected]

Firma audytorska w Warszawie

Obecnie coraz więcej przedsiębiorców zleca audyty finansowe swojej działalności, dzięki czemu można zaoszczędzić własny czas na analizy funkcjonowania firmy, a ponadto otrzymać rzetelne informacje i wskazówki do ewentualnych zmian. Jesteśmy firmą audytorską z Warszawy, która istnieje na rynku od 2005 r. i zapewnia różnego rodzaju usługi.

Firma audytorska Warszawa - kompleksowa oferta

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu audytów. Zapewniamy między innymi przeglądy i badanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym również według MSR i MSSF. Ponadto wykonujemy przeglądy śródrocznych sprawozdań, audytujemy środki unijne, sprawdzamy pakiety konsolidacyjne, badamy plany przekształceń, połączeń i podziałów spółek. Zajmujemy się także audytami finansowymi due diligence. Dogłębne zbadanie kondycji przedsiębiorstwa pozwala rzetelnie ocenić jego stan i perspektywy na najbliższy czas. Audyty są często zamawiane również w przypadku planu istotnej dla przedsiębiorstwa transakcji pod kątem ryzyka oraz perspektyw z nią związanych. Celem zlecania audytu jest ocena działań firmy przez niezależnego biegłego rewidenta, który posiada rozległą wiedzę względem rynku oraz różnych dziedzin prawa.

Firma audytorska Warszawa - obsługa dopasowana do potrzeb klienta

Wszystkie firmy audytorskie z Warszawy powinny być wpisane na listę firm audytorskich w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. Nasze przedsiębiorstwo jest wpisane do rejestru firm audytorskich, uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2988. Prowadzimy działalność gospodarczą od 1994 roku i cały czas się rozwijamy. Wszystkie usługi są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A. Firma kieruje się indywidualnym podejściem do sytuacji każdego klienta, gwarantuje przy tym poufność i zachowanie tajemnicy zawodowej.

Działamy etycznie i w oparciu o lata doświadczenia, a także wiedzę związaną z innymi usługami znajdującymi się w naszej ofercie (m.in. doradztwem podatkowym i prowadzeniem ksiąg rachunkowych). Możemy zapewnić klientom ogólny audyt kondycji przedsiębiorstwa, jak i bardziej szczegółowe badania, związane na przykład z funkcjonowaniem konkretnego działu firmy. Współpracujemy z jednoosobowymi działalnościami, spółkami, fundacjami, stowarzyszeniami czy grupami kapitałowymi. W razie dodatkowych pytań lub zainteresowania ofertą prosimy o kontakt. Wytłumaczymy strategię współpracy i rozjaśnimy niewiadome kwestie.