Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek
Wpisane na listę firm audytorskich w PIBR pod poz. 2988

Dane kontaktowe

Biuro Audytorsko-Księgowe
Alicja Małek

Ul. Grochowska 357/ 435
03-822 Warszawa

Tel. kom. 698 677 337,
Tel. kom. 502 852 738
E-mail: [email protected]

Biuro audytorsko-księgowe w Warszawie

Prowadzenie działalności z zakresu księgowości oraz audytu wymaga zachowania odpowiedniego poziomu profesjonalizmu, tak aby wszystkie procesy zostały przeprowadzone z należytą dokładnością. Jeśli chcą mieć Państwo pewność, że wszystko zostało wykonane w profesjonalny sposób, warto skorzystać z pomocy odpowiednio wykwalifikowanej firmy, specjalizującej się w tego typu działaniach, takiej jako biuro audytorsko-księgowe. Warszawa jest miastem, w którym nie brakuje sytuacji wymagających skorzystania z tego rodzaju pomocy. Warto więc szczególnie zadbać o odpowiednią asystę w często skomplikowanych kwestiach finansowych, tak, aby mieć pewność, że wszystkie zaplanowane transakcje się powiodą.

 

Praktyczna pomoc biegłego rewidenta - Biuro Audytorsko - Księgowe. Warszawa

Sektor finansowy często wymaga korzystania z profesjonalnej obsługi w tym zakresie, szczególnie jeśli nie posiadają Państwo odpowiedniej wiedzy na ten temat. Korzystając z profesjonalnej obsługi świadczonej przez biuro audytorsko - księgowe w Warszawie, mogą Państwo uzyskać pomoc z zakresu badań sprawozdań finansowych, a także audytów projektów unijnych. To jednak nie koniec specjalistycznej pomocy, jaką mogą Państwo uzyskać w ramach profesjonalnych usług biura audytorsko - księgowego w Warszawie. Badanie planów przekształcenia oraz usługi poświadczające biegłych rewidentów to kolejny ważny filar funkcjonowania.

Alicja Małek - Biegły rewident nr ewidencyjny 10422.

Ukończyła Wydział Ekonomii oraz Wydział Prawa i Administracji w zakresie prawa na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskała Świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego w jednostkach gospodarczych różnych branż, co pozwala jej na podjęcie się realizacji zleceń o znacznym stopniu trudności.

Od roku 2003 bada bądź uczestniczy w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych działających w wielu sektorach gospodarki oraz posiadających różne formy organizacyjne, w tym: spółek kapitałowych, giełdowych (wg MSR/ MSSF ), wydawnictwa, stowarzyszeń, fundacji, izb gospodarczych, instytucji dotowanych przez budżet państwa. W tym też okresie przeprowadzała audyty projektów dofinansowanych ze środków UE, uczestniczyła w przeglądach półrocznych sprawozdań finansowych oraz badaniu pakietów konsolidacyjnych, wycenie majątku wg MSR na dzień objęcia kontroli przez spółkę dominującą.

Uzyskaną wiedzę stale pogłębia uczestnicząc w specjalistycznych kursach i konferencjach oraz szkoleniach obligatoryjnych biegłych rewidentów. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.