Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek
Wpisane na listę firm audytorskich w PIBR pod poz. 2988

Dane kontaktowe

Biuro Audytorsko-Księgowe
Alicja Małek

Ul. Grochowska 357/ 435
03-822 Warszawa

Tel. kom. 698 677 337,
Tel. kom. 502 852 738
E-mail: [email protected]

Biuro biegłego rewidenta w Warszawie

Przynajmniej raz w roku podmioty takie jak banki, fundacje, grupy kapitałowe, spółki akcyjne, stowarzyszenia, a także jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o funduszach inwestycyjnych powinny przeprowadzić audyt finansowy. W jego trakcie sprawdza się, czy sprawozdanie zostało sporządzone we właściwy sposób, dane w nim przedstawione zgadzają się z wynikami finansowymi oraz czy wszystkie kwestie związane z przepływem pieniędzy zostały rozwiązane zgodnie z obowiązującym prawem. W tym wszystkim uczestniczy biegły rewident.

Obowiązki i uprawnienia biegłego rewidenta – Warszawa

Najważniejsza rola biegłego rewidenta to przeprowadzanie audytów finansowych, czyli kontrola poprawności wszystkich sprawozdań pod kątem zgodności ze stanem faktycznym. Jednak osoba ta może także brać udział w analizach bilansów, audytach projektów czy w wycenie akcji, prowadzić księgi rachunkowe, szkolenia na temat podatków, rachunkowości, przewodniczyć w postępowaniu dotyczącym upadłości lub doradzać w zakresie podatków. Z tego względu zawód rewidenta jest niezwykle odpowiedzialny, a osoby go wykonujące muszą cieszyć się nienaganną opinią, być rzetelne, przestrzegać prawa oraz zachowywać bezstronność. Jedynie biegły rewident posiadający te cechy może szczycić się bezwzględnym zaufaniem współpracujących z nim przedsiębiorców.

Biuro biegłego rewidenta – Warszawa

Biuro Audytorsko-Księgowe Alicja Małek oferuje wsparcie w zakresie przeprowadzania audytu finansowego takich podmiotów jak fundacje, grupy kapitałowe, spółki, stowarzyszenia oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwa. Nasz zespół składa się z doświadczonych, wykwalifikowanych oraz posiadających odpowiednią wiedzę biegłych rewidentów. Warszawa to miasto, gdzie funkcjonuje nasze biuro. Wykonujemy badania i przeglądy śródrocznych oraz rocznych sprawozdań finansowych, w tym MSR/MSSF, audyty środków unijnych, badania pakietów konsolidacyjnych, planów przekształcenia, połączeń, podziałów spółek, a także przeglądy finansowe due diligence.

Doświadczony rewident – Warszawa

Jesteśmy biurem, które przeprowadzi audyt finansowy w sposób profesjonalny, rzetelny, skuteczny oraz w wyznaczonym terminie. Zapraszamy do kontaktu drogą telefoniczną, mailową, poprzez formularz zgłoszeniowy lub do odwiedzin na ulicy Grochowskiej 357/435 w Warszawie. Zapewniamy najwyższą jakość audytów oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Dzięki temu cieszymy się zaufaniem wielu firm.